Bc. Barbora POLÁKOVÁ

Diplomová práce

Přirozený porod z pohledu rodiček a porodních asistentek

Viewpoint of expecting mothers and midwife on natural childbirth
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit rozdíly porodů mezi rodičkami bez odborných znalostí porodních asistentek a rodičkami s odbornými znalostmi porodních asistentek. Metodika: Výzkum tvořilo 230 respondentek. Ke sběru dat byly použity dva druhy dotazníků. Oba typy dotazníků zjišťovaly zájem rodiček o přirozený porod, a jak jejich porod ve skutečnosti probíhal. Dotazník pro rodičky - porodní asistentky …více
Abstract:
Objective: The main goal of this diploma thesis is to find out differences between childbirth of mothers that do not have expertise of midwifes and mothers that have expertise with midwifery. Methods: This research was build up by 230 respondents. For gather of information were used two kinds of questioners. Both kinds of questioners were searching for mothers? interest in natural birth, and how their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Barbora. Přirozený porod z pohledu rodiček a porodních asistentek. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci