Petra MIKULÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů

Prevention of derived victimization of children's victims of crime
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění možností prevence sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů, které jsou používány orgány činnými v trestním řízení. Dílčími cíly práce je vysvětlení příčin násilí a popis druhů trestných činností páchaných na dětech. Veškeré informace byly získány z odborné literatury a výzkumu, který byl zaměřen na pracovníky, pracující na problematice trestné …více
Abstract:
Main aim of this Bachelor Thesis is to detect possible ways of prevention of derived victimization in child?s victims which are used by prosecution authorities. Other aims can be seen in explanation of violence and in description of crimes being committed on children. All information and materials is based on technical literature and research focused on officers dealing with juvenile delinquency and …více
 

Klíčová slova

Dítě oběť prevence viktimizace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010
Zveřejnit od: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Zdeněk Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULÁŠKOVÁ, Petra. Prevence sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací