Veronika Tekulová

Bakalářská práce

Morfogenéza epidermálnych buniek listov Arabidopsis thaliana v odpovedi na chladový stres a zníženú dostupnosť svetla

Morfogeneze epidermálních buněk listů Arabidopsis thaliana v odpovědi na chladový stres a sníženou dostupnost světla
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na fyziologickou, buněčnou a transkriptomickou charakterizaci Arabidopsis thaliana, která byla ošetřena chladem za různých světelných podmínek. Za účelem určení úlohy chladového stresu v ontogenezi listů byly analyzovány listy v rozdílných vývojových stádiích. Bylo zjištěno, že rostliny ve věku čtyř týdnů mají plně vyvinutý list číslo 6, přičemž ošetření těchto listů …více
Abstract:
The bachelor thesis was focused on the physiological, cellular and transcriptomic characterization of Arabidopsis thaliana treated with cold under different light conditions. To determine the role of the cold stress in leaf ontogenesis, the analysis included leaves in the different developmental stages. It was found that 4 weeks old plants have almost completely developed 6th leaf and cold treatment …více
Abstract:
Bakalárska práca bola zameraná na fyziologickú, bunkovú a transkriptomickú charakterizáciu Arabidopsis thaliana, ktoré boli ošetrené chladom za rôznych svetelných podmienok. Aby sa určila úloha chladového stresu v ontogenéze listov, analýza zahŕňala listy v rôznych vývojových štádiách. Bolo zistené, že rastliny vo veku štyroch týždňov majú úplne vyvinutý list číslo 6. Ošetrenie týchto listov chladom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.