Davide GRAMUGLIA

Bakalářská práce

Ruolo del kinesio-tape nella gestione delle cefalee miotensive.

kinesiotape role in the management of headaches myotensive
Abstract:
The tension-type headache is the most common form in the general population and is divided into three types according to the frequency of the attacks: the episodic sporadic, which occasionally occurs in the majority of individuals and rarely calls for a medical consultation; the shape Frequent episodic, painful attacks present on average for less than 15 days per month, and the chronic form, characterized …více
Abstract:
La cefalea di tipo tensivo ? la forma pi? diffusa nella popolazione generale ed ? suddivisa in tre tipi in base alla frequenza degli attacchi: la forma episodica sporadica, che si presenta occasionalmente nella maggioranza degli individui e che raramente sollecita un consulto medico; la forma episodica frequente, con attacchi dolorosi presenti in media per meno di 15 giorni al mese, e la forma cronica …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2016
  • Vedoucí: doc. Alessandro Scuotto

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRAMUGLIA, Davide. Ruolo del kinesio-tape nella gestione delle cefalee miotensive.. Lugano, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.