Bc. Martina Pavelková

Diplomová práce

Podpůrné učební materiály z předmětu český jazyk pro program

Supportive education materials, socially deprived pupil, Romany language, Czech language, text comprehension.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou podpůrných učebních materiálů, speciálně se zaměřuje na romské děti. Vytvořené učební materiály budou sloužit k nácviku dovednosti porozumění textu, jsou určené především pro práci v rámci individuálního doučování.
Abstract:
This thesis deals with the creation of supportive educational materials, it is aimed to Romany children. Created educational materials will be used for practise the ability of the text comprehension. The materials are designed for individual tutoring.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera
  • Oponent: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem