Bc. Alexandr Kuckir

Master's thesis

Detekce útoků na VoIP s pomocí NetFlow dat

Detection of attacks on VoIP using NetFlow data
Abstract:
Diplomová práce se zabývá detekcí útoků na IP telefonii a zejména protokol SIP s použitím NetFlow dat. Cílem práce je ukázat, že VoIP provoz lze rovněž monitorovat prostřednictvím síťových toků, kdy je množina dostupných informací poměrně omezená. Jsou zmapovány nejrozšířenější hrozby VoIP a dostupné útoky a analyzovány možnosti jejich detekce. Práce obsahuje návrh potřebných rozšíření systému sběru …more
Abstract:
The master thesis is concerned with detection of attacks on IP telephony and especially SIP protocol using NetFlow data. The goal is to show that it is possible to monitor VoIP traffic using network flows despite the fact that set of available information is limited. The thesis contains analysis of the most widely used threats to VoIP and presents detection approaches. The work includes design of all …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Pavel Minařík, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky