Bc. Jan Rokyta

Diplomová práce

Datový sklad k technologiím budov

Data Warehouse for Building Management
Anotace:
Předmětem práce je analýza datových zdrojů vztahujících se k provozu budov a návrh postupu pro zpřístupnění a archivaci vybraných dat, včetně vytvoření prototypu. Počáteční kapitoly obsahují úvod do problematiky a popis zvolené metodiky, poté přehled možných zdrojů dat a specifické vlastnosti vybraných z nich. V praktické části je sestaven návrh řešení od konceptuálního přes logický a fyzický model …více
Abstract:
The subject of this thesis is analysis of data sources related to building management and design of methods for accessing and archiving selected data, including realization of prototype. Initial chapters contains introduction to thesis scope and description of used methodology, followed by data sources overview and their characteristic. Solution design is made within practical part, through conceptual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky