Petr Veselý

Bakalářská práce

Islámský fundamentalismus v Bangladéši

Islamic fundamentalism in Bangladesh
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na islámský fundamentalismus v Bangladéši. Práce je založena na případové studii, která používá kvalitativní metodu výzkumu a množství relevantních dat, potřebných k analýze dané problematiky po získání nezávislosti v roce 1971. První část je věnována vysvětlení odborných pojmů, které jsou zmíněny v další části práce. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na analýzu …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Islamic fundamentalism in Bangladesh. The work is based on a case study that uses the qualitative research method and the amount of rele-vant data needed to analyze the issue after gaining independence in 1971. The first part is devoted to an explanation of technical terms, which are mentioned in the next section of the thesis. The second section of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia