Bc. Jan Loos

Diplomová práce

Manažer a osobnostní společnost

Manager and personage community
Anotace:
Ve své diplomové práci se věnuji zejména kompetencím manažerů, což je i mým hlavním cílem. Do hlavního cíle jsem zahrnul zejména identifikování požadovaných kompetencí, které jsou pro manažera z jeho pohledu klíčové. Teoretická část je zaměřena na pojem managementu a jeho vývoj v rámci jednotlivých teorií managementu, dále na podstatné kompetence manažera. Aplikační část je věnována výzkumu s cílem …více
Abstract:
In my thesis I parcicular pursue to the competencies of managers, which is my main goal. To the main goal I include identifying the required competencies for managers. The theorecical part focuses the concept of management and his development of management, and essential skills manager. The application part is devoted to research and identify the competencies required of managers in the present and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní