Mgr. Kamil Remeš

Bakalářská práce

Forma romance ve sbírkách španělských vihuelistů (dobové zpracování nápěvu romance Conde Claros)

The form of romance in collections of Spanish vihuelists, (period arrangement of the tune of romance Conde Claros)
Anotace:
Diplomová práce je věnována španělské renesanční písni (konkrétně romanci) a instrumentálním variacím (diferencias). Původně středověká orálně předávaná literární forma byla ve středověku a zejména v době renesance, opatřena též hudbou a získala jak u dvora, tak u nižších vrstev velkou popularitu. Vihuela, jako španělský ekvivalent evropské renesanční loutny se na zpracování romance podílela dvěma …více
Abstract:
This thesis is devoted to the Spanish Renaissance song ( namely romance ) and instrumental variations ( diferencias ). The originally medieval orally transmitted literary form was in the Middle Ages and especially during the Renaissance accompanied by music and won both at court and at the lower layers great popularity. Vihuela as the Spanish equivalent of the European Renaissance lute participated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Bc. Jan Čižmář, M.A.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta