Bc. Ondřej DOBEŠ

Diplomová práce

Hodnocení kvality života seniorů v domácím prostředí a v prostředí Domova pro seniory ve městě Ostrava

Evaluation of the quality of senior´s life at home and in homes for seniors in town Ostrava
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života seniorů žijících v domácím prostředí a v prostředí Domova pro seniory ve městě Ostrava. Kvalita života těchto dvou zkoumaných souborů seniorů je zkoumána pomocí standardizovaných dotazníků Světové zdravotnické organizace WHOQOL ? BREF a WHOQOL ? OLD. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části práce je definovat …více
Abstract:
The thesis investigates the quality of life experienced by seniors living in home environment and by those staying in the retirement house in Ostrava. The quality of life of these two groups was studied by means of standardised questionnaires of World Health Organization; WHOQOL ? BREF and WHOQOL ? OLD. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The objective of the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBEŠ, Ondřej. Hodnocení kvality života seniorů v domácím prostředí a v prostředí Domova pro seniory ve městě Ostrava. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace