Jiří MORAVEC

Bakalářská práce

Nordic Walking jako varianta funkčního tréninku

Nordic Walking like variant of functional training.
Anotace:
Téma mé bakalářské práce se týká sestavení zásobníku cviků a jeho fotodokumentace v oblasti funkčního tréninku v nordic walking. Budou zde uvedeny základní popisy vybraných cviků, které mají pomoci instruktorům nordic walkingu a trenérům správně sestavovat cvičební jednotky se zaměřením na funkčnost a rozvoj svalových skupin. Je zde vysvětlen význam slova nordic walking a pojmy s ním spojené, jako …více
Abstract:
The topic of my bachelor work concerns a reparation of exercises and photographic documentation of functional training in nordic walking. In this work you can find the basic descriptions of selected exercises which can help instructors and trainers of nordic walking to right assemble exercise unit with a focus on functionality and development of Gross of muscles. There is explain meaning of nordic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVEC, Jiří. Nordic Walking jako varianta funkčního tréninku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/