Bc. Jan Vymětal

Diplomová práce

Transformace procesů IT Service Managementu podle ITIL

Transformation of IT Service Management processes according to ITIL
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vylepšování procesů podle ITIL. V úvodu se obecně zabývá přínosy knihovny ITIL a klíčovými myšlenkami pro správu služeb IT, poskytováním údržby informačních systémů a procesním řízením. Na základě těchto poznatků se v další části zaměří na analýzu situace v konkrétní organizaci, která vznikla snahou o přechod na ITIL. Jsou zhodnocena možná řešení a stanoveny cíle …více
Abstract:
This thesis deals with improvement of processes according to ITIL. The introduction generally describes benefits of using the ITIL Library and the key ideas regarding IT Service Management, maintenance of information systems and process management. Based on this knowledge, in the following chapters the thesis focuses on analyzing current situation in a specific organization; the situation occurred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace