Bc. Marie Daňková

Diplomová práce

Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním

Molecular analysis of the gamma-delta T-cell receptors in patients with haematological malignancies
Anotace:
T lymfocyty s exprimovaným γδ TCR (γδ T lymfocyty) jsou součástí přirozené imunity, vyskytují se v periferní krvi v menším počtu než konvenční αβ T lymfocyty. Jejich primární funkcí je rozpoznávat virové a bakteriální antigeny, dále antigeny nádorových a transformovaných buněk bez zprostředkování MHC. Hematologické malignity jsou nádorová onemocnění ovlivňující krev a kostní dřeň. γδ T lymfocyty zabíjejí …více
Abstract:
T cells with expressed γδ TCR (γδ T cells) are a part of natural immunity, they appear in peripheral blood in lower numbers than conventional αβ T cells and they are capable of MHC-independent antigen recognition. Their primary function is to recognize viral and bacterial antigens and they are also known for recognition of tumorous and transformed cells. Haematological malignancies are cancers affecting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Frič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta