Bc. Jana Stříbrská

Bakalářská práce

Volby po roce 1990 v ČR a jejich dopad na společnost

The elections in the Czech Republic after 1990 and their impact on contemporary times
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení chování voličů u jednotlivých druhů voleb (volby do nejvyšších zákonodárných zastupitelských sborů, krajské či komunální volby) a vývoj jejich preferencí. Volby jsou bezpochyby jedním z nejzákladnějších pilířů demokracie a svobody vůbec. Občan má možnost zúčastnit se politického dění přímo jako zvolený zástupce nebo nepřímo pomocí svobodně voleného zástupce …více
Abstract:
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist die Auswertung des Verhaltens von Wählern bei einzelnen Wahlarten (Wahlen in den höchsten gesetzgebenden Körperschaften, Bezirk- oder Kommunalwahlen) und die Entwicklung ihrer Präferenzen. Wahlen gehören zweifellos zu den wichtigsten Punkten von Demokratie und Freiheit. Der Bürger hat die Möglichkeit an den politischen Vorgängen teilzunehmen entweder direkt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa