Bc. Alexandra Gottierová

Diplomová práce

Účes ako indikátor sociálnej identity v praveku

Hairstyle as social identity indicator in prehistory
Abstract:
The thesis deals with the symbolic meaning of hairstyle and it´s role in construction of social identities in prehistory. First, the theoretical and methodological framework for hair and identity studies is outlined. Second, the role of hairstyle as a potent symbol in constructing and changeing individual and social identities is being emphasized, based on hairstyle depictions and other categories …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá možnosťami štúdia symboliky vlasov v kontexte sociálnej identity v praveku. V prvej časti navrhuje teoreticko-metodologické východiská pre štúdium účesu a identity, zatiaľ čo v druhej časti sa na príkladoch zobrazovania účesu v antropomorfnom umeleckom prejave a ďalších druhov artefaktov súvisiacich s účesom snaží poukázať na dôležitú úlohu účesu v procese tvorby a zmeny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta