Bc. Tereza Brůzlová

Master's thesis

Návrh marketingové strategie BV Auto Zlín s.r.o.

Marketing Strategy of BV Auto Zlín s.r.o
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii vybraného podniku. Práce je rozdělená na tři části. V teoretické části dochází k vysvětlení základních pojmů a popsání jednotlivých analýz, které jsou dále aplikovány. Analytická část se na základě teoretických východisek soustřeďuje na detailní popis a analýzu situace firmy. V návrhové části dochází dle poznatků z teoretické a analytické části …more
Abstract:
This thesis is focused on the marketing strategy of the chosen company. It is divided into 3 parts. In the theoretical part you can find an explanation of the key terms and a description of a particular analysis, which are later on applied. The analytical part, based on the theoretical basis, is focused on the description and analyzed situation of the company. In the last, proposing part, the proposal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2020
  • Supervisor: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Klára Jančová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING