Irina LICHNOVSKÁ

Bakalářská práce

Postoje Moravanů k obecné češtině

Moravians' attitudes to Common Czech
Anotace:
Práce si klade za cíl posoudit živost a přijatelnost základních rysů obecněčeské fonetiky, fonologie a morfologie v běžně mluveném projevu mluvčích ze všech nářečních oblastí Moravy. Teoretická část porovnává jednotlivá pojetí obecné češtiny. Na základě porovnání argumentace jednotlivých autorů hledá odpověď na otázku, do jaké míry lze obecnou češtinu považovat za celonárodní interdialekt. Jádrem praktické …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to judge the activity and acceptability of basic features of Common Czech phonetics, phonology and morphology in current spontaneous speech of speakers from all dialectal regions of Moravia. The theoretical part compares individual conceptions of Common Czech with respect to the argumentation used to judge the possibility to consider Common Czech a nation-wide interdialect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012
Zveřejnit od: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LICHNOVSKÁ, Irina. Postoje Moravanů k obecné češtině. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 1. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6iyjdh 6iyjdh/2
5. 1. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
6. 1. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.