Milan Šulc

Diplomová práce

Evaluation of Trading Strategies Based on Technical Analysis and Machine Learning

Anotace:
Nástroje technické analýzy jsou často používány k odhadu budoucích pohybů na finančních trzích a k maximalizaci zisků z obchodování.Na základě tzv. technických indikátorů mohou být sestaveny automatické obchodní strategie. Tato práce shrnuje využití běžných indikátorů a základních strategií na nich založených. Na základě strojového učení byly navrženy další strategie, které rozhodují na základě předchozích …více
Abstract:
Technical analysis tools are often used in order to predict the future movements of financial markets and to maximize trading profit. Automatic trading strategies can be build based on the so called technical indicators. This thesis summarizes the use of common indicators and the basic trading strategies built based on these indicators. Another strategies were proposed based on machine learning, deciding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/6izhyx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu