Theses 

Školní zralost a připravenost dětí předškolního věku v rámci běžné mateřské školy a v mateřské škole využívající Montessori koncepci vzdělávání – Bc. Martina ZÁLEŠÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina ZÁLEŠÁKOVÁ

Diplomová práce

Školní zralost a připravenost dětí předškolního věku v rámci běžné mateřské školy a v mateřské škole využívající Montessori koncepci vzdělávání

School maturity and readiness of preschool children in the ordinary nursery school and nursery school with Montessori concept of education

Anotace: Diplomová práce se zabývá školní zralostí a připraveností dětí předškolního věku v rámci běžné mateřské školy a v mateřské škole Montessori. V teoretické části jsou uvedeny pojmy předškolní věk, školní zralost, školní připravenost a školní nezralost se zaměřením na diagnostiku školní zralosti, zápis do prvních tříd a odklad povinné školní docházky. V neposlední řadě je charakterizována Montessori koncepce vzdělávání. Empirická část je zaměřena na zjištění školní zralosti u předškolních dětí z běžných mateřských škol a z Montessori mateřských škol. Prostřednictvím testů školní zralosti byla zjišťována úroveň zralosti dětí vzhledem ke způsobu vzdělávání.

Abstract: This dissertation work deals with the school maturity and readiness of preschool children in the ordinary nursery school and Montessori nursery schools. In the theoretical part are given terms preschool age, school maturity, school readiness and school immaturity with a focus diagnostics of school maturity, entry into the first classes and postponement of compulsory school attendance. Not least it is characterized Montessorri education concept. The empirical part is focused on finding school maturity in preschool children from ordinary nursery school and Montessorri nursery schools. Through school maturity tests was detected the level of maturity of children due to the way of education.

Klíčová slova: Školní zralost, Montessori pedagogika, děti předškolního věku, diagnostika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=198317 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ZÁLEŠÁKOVÁ, Martina. Školní zralost a připravenost dětí předškolního věku v rámci běžné mateřské školy a v mateřské škole využívající Montessori koncepci vzdělávání. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:55, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz