Mgr. Eva Vránová

Diplomová práce

Geografická charakteristika Peru s důrazem na sociální aspekty země

Geographical study of Peru with special emphasis on social aspects of the country
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na komplexní geografickou charakteristiku Peru. Popisuje fyzicko-geografické aspekty země jako je poloha, rozloha, povrch, geologický vývoj a stavba, nerostné bohatství, podnebí, vodstvo, půdy, biota, dále socio-ekonomickou sféru zahrnující historii země, politický systém, ekonomický vývoj a strukturu hospodářství, demografické údaje, informace o oblastech školství, církve …více
Abstract:
My diploma work called Complex Geografical Study of Peru with the Special Emphasis on Social Aspects of the Country focuses on geographical characteristics of the republic of Peru. It includes information about physical geography like location, area, landscape, geological evolution and structure, geography of minerals, climate, hydrosphere, soils and biosphere. It also includes social and economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta