Bc. Christiana Vakaliu

Diplomová práce

Produktivita práce řidičů ve společnosti Omega Servis Holding a. s.

Labor productivity of drivers in Omega Servis Holding a. s. company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá produktivitou práce řidičů ve společnosti Omega Servis Holding a. s. V první kapitole je uveden teoretický základ pro diplomovou práci. Dále práce pokračuje druhou kapitolou, která se zaměřuje na analýzu produktivity práce řidičů ve výše uvedené společnosti. Následně navazuje kapitola třetí, ve které jsou uvedeny návrhy na zvýšení produktivity práce řidičů ve společnosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with labor productivity of drivers in Omega Servis Holding a. s. company. The first chapter provides a theoretical basis for the diploma thesis. The thesis continues with the second chapter, which focuses on the analysis of labor productivity of drivers in the aforementioned company. This is followed by the third chapter, which contains proposals to increase labor productivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vakaliu, Christiana. Produktivita práce řidičů ve společnosti Omega Servis Holding a. s.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika