Jarmila BLAŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Kvalita života dialyzovaných pacientů

Quality of life dialysis patients
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu života dialyzovaných pacientů. Je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se zaměřila na historii dialyzační léčby, její rozvoj a dostupnost, a to především v západočeském kraji. Praktická část je zaměřena na porovnání kvality života pacienta léčeného 29 let hemodialýzou a pacienta, který v průběhu života zažil více metod léčení selhání …viac
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the life quality investigation of dialyzed pacients. In the theoretical part is discussed the history of dialyze treatment, ist development and accessibility, primarily in the West Bohemian Region. The practical part is focused on the life quality comparison of patient treated for 29 years with haemodialysis and the paciant who tested all the available methods of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eliška Čagánková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Jarmila. Kvalita života dialyzovaných pacientů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/