Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza rozdílů online a offline word-of mouth v kontextu interkulturálních rozdílů – implikace pro mezinárodní marketing v e-commerce

Analysis of differences between online and offline word-of-mouth in the context of intercultural differences - implications for international marketing in e-commerce
Abstract:
Cílem této studie je prozkoumat rozdíly mezi tradičním a elektronickým Word of Mouth komunikace v mezikulturním kontextu Srbska a České republiky. Navíc lze sledovat Hofstedeho model kulturních dimenzí na prozkoumaných rozdílech spolu s in-group (členská skupina) a out-group (nečlenská skupina) Word of Mouth komunikací, se sociálními vazbami, s důvěrou v offline a online prostředí a zapojení různých …more
Abstract:
The purpose of the present study is to explore differences between traditional and electronic Word of Mouth in the cross-cultural context of Serbia and the Czech Republic. Moreover, to observe the implications of Hofstede’s cultural dimensions on explored differences together with in-group and out-group Word of Mouth communication, social ties, trust in an offline and online environment, and various …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Assist. Prof. Roberto Bruni, dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta