Anna MATUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA

South-south cooperation: analysis of the activities of the IBSA
Anotácia:
Tato práce se soustředí na fenomén jiho-jižní spolupráce, který má velký vliv na oblast globálního Jihu díky nově nezávistlým zemím v 50. a 60. letech 20. století. Jiho-jižní spolupráce pomáhá zemím globálního Jihu spolupracovat a to zejména za účelem snížit rozdíly mezi globálním Jihem a Severem, kde se nacházejí hlavně bohaté státy. Jednou z nejnovějších forem jiho-jižní spolupráce je platforma IBSA …viac
Abstract:
This thesis attempts to focus on the phenomenon of the South-South cooperation which has a huge impact on region of global South since the second half of the 20th century thanks to newly independent countries that started to emerge mainly during the 50s and 60s. South-South cooperation is helping countries of the global South to cooperate with the aim to reduce the differences between them and the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUŠKOVÁ, Anna. Jiho-jižní spolupráce: analýza činnosti IBSA. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
International Regional Studies / International Relations - British and American Studies