Kateřina ŠTĚRBOVÁ, DiS.

Master's thesis

Implementace konceptu smart city ve vybraném městě.

implementation of the smart city concept in a selected city.
Abstract:
Tématem této diplomové práce je v současnosti celosvětově diskutovaný koncept Smart City, jehož podstatou je chytré propojení moderních informačních a komunikačních technologií, lidí, zařízení,institucí a strategické vize s cílem vytvořit lepší životní podmínky ve městě v rámci udržitelných principů. Diplomová práce se snaží poskytnout komplexní pohled na koncept Smart City, přispět tak k jeho celkové …more
Abstract:
The topic of this thesis covers the Smart City Concept, which is discussed over the globe in recent years.The core of this concept is in a smart connection of ICTs, people, devises, institutions and urban vision with the main goal to create better life conditions in a town and safeguard the environment. The thesis provides a complex view of the Smart City Concept, contributes to its overall education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTĚRBOVÁ, Kateřina. Implementace konceptu smart city ve vybraném městě.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta