Bc. Václav Kříž

Bachelor's thesis

Návrh organizačních opatření na zlepšení cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze

Proposal of small changes of traffic signage and traffic facilities to improve conditions for cycling out of main streets in Prague
Abstract:
Práce začíná popisem bariér rozvoje cyklistické dopravy obecně a v podmínkách České republiky. Následuje vysvětlení smyslu drobných organizačních opatření a popis variant procesů jejich schvalování. Poté je představena Praha 14 a její síť tras pro cyklistickou dopravu. Poslední část tvoří návrh konkrétních úprav dopravního značení pro zlepšení cyklistické dopravy v této městské části.
Abstract:
The first chapter describes barriers of improvements for people cycling in general and in the Czech Republic. The second chapter explains reasons of implementing small changes of traffic signage and traffic facilities and describes possible processes before their implementation. Then author introduces district Prague 14 and describes its cycling network. The last chapter is proposal of particular improvements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vojtěch Jirsa

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kříž, Václav. Návrh organizačních opatření na zlepšení cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera