Bc. Václav Kříž

Bakalářská práce

Návrh organizačních opatření na zlepšení cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze

Proposal of small changes of traffic signage and traffic facilities to improve conditions for cycling out of main streets in Prague
Anotace:
Práce začíná popisem bariér rozvoje cyklistické dopravy obecně a v podmínkách České republiky. Následuje vysvětlení smyslu drobných organizačních opatření a popis variant procesů jejich schvalování. Poté je představena Praha 14 a její síť tras pro cyklistickou dopravu. Poslední část tvoří návrh konkrétních úprav dopravního značení pro zlepšení cyklistické dopravy v této městské části.
Abstract:
The first chapter describes barriers of improvements for people cycling in general and in the Czech Republic. The second chapter explains reasons of implementing small changes of traffic signage and traffic facilities and describes possible processes before their implementation. Then author introduces district Prague 14 and describes its cycling network. The last chapter is proposal of particular improvements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Jirsa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kříž, Václav. Návrh organizačních opatření na zlepšení cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera