Bc. Eva Jelenová

Bakalářská práce

Péče o ženu po potratu (komparativní studie - Česká republika, Velká Británie)

After Abortion Care (Comparative study – Czech Republic, United Kingdom)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku postabortivní péče v České republice a srovnává ji s péčí o ženy ve Velké Británii. Těžiště práce je kvalitativní průzkumné šetření nabízené a poskytované péče po potratu v obou zemích. Analýza a interpretace získaných dat poskytuje informace o službách zdravotnických zařízeních, neziskových organizací, které tuto péči zprostředkovávají. Tato práce na základě …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of after abortion care in Czech Republic and compares it with the care for women in Great Britain. Qualitative observational study was carried out in order to reveal the care that is offered to women after abortion in both countries. Analysis and interpretation of the obtained data gives information on the provided health care in public and private clinics and also in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta