Jana MINÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Hodnota ocenění společnosti jako ukazatel tržní hodnoty akcie na Burze cenných papírů Praha

The valuation of the company as an indicator of the market value of the shares on the Prague Stock Exchange
Anotace:
Práce se zabývá problematikou ocenění společnosti. Porovnává mezi sebou hodnoty ocenění společnosti metodou účetní, metodou kapitalizace čistých zisků a metodou tržní kapitalizace. Cílem práce je ověřit předpoklad, že hodnota společnosti stanovená metodou tržní kapitalizace se významně liší od hodnoty stanovené metodou kapitalizace čistých zisků a metodou účetní, neboli že reálné hodnoty společností …více
Abstract:
This study looks at the valuing of companies. It compares company value measurements using accounting, capitalisation of net profits and market capitalisation methods. The objective of the study is to test the hypothesis that the value of a company as determined by the market capitalisation method differs significantly from its value as determined by capitalisation of net profits and accounting methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINÁŘOVÁ, Jana. Hodnota ocenění společnosti jako ukazatel tržní hodnoty akcie na Burze cenných papírů Praha. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management