Bc. Radek Řičánek

Diplomová práce

Mechanismy na pozadí vytváření psychologických znalostí a dovedností u příslušníků policie: případová studie obdobných kurzů u Policie České republiky a Slovinské policie

The mechanisms of psychological education of police personnel: Case study of similar courses at the police of the Czech Republic and Slovenia
Anotace:
Téma práce představují sociálně-psychologické dovednosti u policejného personálu. Práce zkoumá podmínky tvorby vybrané výseče výuky s psychologickou tematikou u státní policie České republiky a Slovinska s důrazem na prozkoumání českého případu. Poznatky jsou získané kvalitativními postupy na základě deseti rozhovorů a dvou pozorování během různých fází výzkumu a znázorněny v podobě zjištěných mechanismů …více
Abstract:
The topic of the thesis is socio-psychological skills of the police personnel. The paper examines the conditions of forming selected segment of psychological education at the Police of the Czech Republic and Police of Slovenia while emphasizing studying the Czech case. The findings are obtained through qualitative method on the basis of ten interviews and two observations during different phases of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií