Bc. Martin Tláskal

Diplomová práce

Odhady a testy zhody pro zovšeobecněné Poissonovo rozdělení

Estimators and goodness-of-fit test for generalized Poisson distribution
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na zobecněné Poissonovo rozdělení. Jsou zde odvozeny některé jeho vlastnosti a odhady parametrů tohoto rozdělení. Jsou popsány některé způsoby, které vedou ke zobecněnému Poissonovu rozdělení. V první kapitole jsou uvedeny definice a tvrzení z teorie diskrétních rozdělení pravděpodobnosti, kterých se v textu dále používá. Ve druhé kapitole jsou pomocí Lagrangeova …více
Abstract:
Submitted thesis is focused on the generalized Poisson distribution. Some of its properties and parameter estimators are derived in this thesis. Some methods leading to the generalized Poisson distribution are given. Definitions and theorems of discrete probability distribution theory, which are used farther in text, are given in the first chapter. In the second chapter, there are derived some discrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
  • Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma