Monika Půčková

Bakalářská práce

Veletrh FOR ARCH - nástroj marketingové komunikace firmy ELKO EP, s. r. o.

The Trade Fair FOR ARCH - Tool of Marketing Communication of the Company ELKO EP, s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce bude zaměřena na marketingovou komunikaci firmy ELKO EP, s .r .o . týkající se účasti na veletrhu FOR ARCH v Praze, jelikož je neodmyslitelnou součástí udržení si zákazníků ve velké škále konkurentů. Firma ELKO EP, s .r .o . se na tomto veletrhu zaměřuje zejména na trh B2C. Tato práce bude rozdělena na dvě části. Analytická část bude vycházet z odborné literatury týkající se zejména …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the marketing communication of ELKO EP company, related to its participation at FOR ARCH trade fair in Prague. This event is essential for keeping customers in an industry with a wide range of competitors. ELKO EP focuses primarily on B2C relations at this trade fair. The thesis is divided into two parts. The analytical part is based on professional literature related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Gahurová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Půčková, Monika. Veletrh FOR ARCH - nástroj marketingové komunikace firmy ELKO EP, s. r. o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe