Mgr. Matej Pavla

Diplomová práce

Automatické vyhledávání odpovědi na otázku

Automatic Question Answering System
Anotace:
Automatické odpovedanie na otázky v prirodzenom jazyku (ang. Question Answering, QA) je jeden z najťažších problémov spracovania prirodzeného jazyka; Zahŕňa rozoznávanie anafor, znalosť situačného kontextu a inferencií, používanie synonym a celkové porozumenie daného textu, atď. Tieto problému nie sú zatiaľ uspokojivo vyriešené. Táto práca sa zameriava na špecifické prípady odpovedania na otázku: prípady …více
Abstract:
Automatic answering of questions asked in natural language (Question Answering, QA) is one of the most difficult tasks of natural language processing; It includes detecting anaphoras, knowledge of situational context and inference, using synonyms and overall understanding of given text, etc. These are problems, which are not satisfactorily resolved, yet. This thesis will focus on more specific QA cases …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma