Bc. Sabina Cejnarová

Diplomová práce

Screening sluchu u novorozenců v souvislosti s rizikovými faktory

Hearing screening in newborns in connection with risk factors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá novorozeneckým screeningovým vyšetření sluchu v souvislosti s rizikovými faktory. Teoretická část je zaměřena na anatomické struktury sluchového orgánu, na diagnostiku a léčbu sluchových vad a na novorozenecký screening. Podrobně se věnujeme sluchovému screeningu u novorozenců, roli porodní asistentky v této oblasti a rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit sluch dítěte …více
Abstract:
This thesis deals with newborn hearing screening examination in connection with risk factors. The theoretical part is focused on the anatomical structures of the auditory organ, also on the diagnostics and treatment of hearing disorders and on newborn screening. In detail, we deal with hearing screening in newborns, with the role of midwife in this area and with risk factors that may affect children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cejnarová, Sabina. Screening sluchu u novorozenců v souvislosti s rizikovými faktory. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Práce na příbuzné téma