Markéta Doleželová

Bachelor's thesis

Gender Minority and Its Sociolect

Gender Minority and Its Sociolect
Abstract:
This bachelor's thesis deals with a language of lesbian, gay, bisexual and transsexual individuals. The work examines the language of LGBT minorities with regard to gender and sexuality. An extensive part of this thesis is devoted to homosexual social identities and their linguistic practice. The purpose of this work is to determine if the gay terminology is frequently used in gay writing, and whether …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů. Práce zkoumá jazyk LGBT minorit v rámci genderu a sexuality. Značná část této práce je věnovaná homosexuálním identitám a jejich jazykové praxi. Účelem této práce je rozhodnout zda je terminologie gayů četně užívána v jejich psaní, a zda, a jak se sexuální orientace odráží ve zvoleném korpusu.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zverejniť od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Čechová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doleželová, Markéta. Gender Minority and Its Sociolect. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration