Radovan ZELENKA

Bakalářská práce

Modality in the Language of Legal Documents

Modality in the Language of Legal Documents
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám modalitou, modálními slovesy a slovesnými způsoby. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlené druhy modality, výskyt a význam modálních prostředků. V praktické části analyzuji modální prostředky v právnických textech. Výsledky analýzy poté porovnávám s poznatky teoretické části.
Abstract:
This bachelor thesis deals with modality, modal verbs and mood. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with types of modality, occurrence and meaning of modal means. Practical part is focused on analyzing modal means in legal documents. Results of analysis are compared with theoretical part.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENKA, Radovan. Modality in the Language of Legal Documents. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe