Bc. Jan Hanzelka

Diplomová práce

Perspektivy využití analýzy sociálních médií v bezpečnostním výzkumu: Případová studie mobilizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

Perspectives of Using of Social Media Analysis in Security Research: Case Study of Mobilisation of Workers` Party of Social Justice
Anotace:
Diplomová práce "Perspektivy využití analýzy sociálních médií v bezpečnostním výzkumu: Případová studie mobilizace Dělnické strany sociální spravedlnosti" je zaměřena na využití analýzy dat získaných ze sociálních médií v bezpečnostním výzkumu (oblasti krizového managementu, kyberbezpečnosti, extremismu a radikalismu). Jako praktická aplikace této analýzy je uveden výzkum mobilizačních témat české …více
Abstract:
The diploma thesis “Perspectives of Using of Social Media Analysis in Security Research: Case Study of Mobilisation of Workers` Party of Social Justice“ is focused on the use of analysis of data obtained from social media in security research (crisis management, cyber security, extremism and radicalism). As a practical application of this analysis is presented a research of mobilization issues of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií