Bc. Barbora Osičková

Diplomová práce

Komunikační schopnost dětí předškolního věku z pohledu rodičů

Communication ability preschool children from a parent's perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů na komunikační schopnost u svých dětí v předškolním věku. Práce je rozdělena do dvou částí. Část první, která obsahuje teoretická východiska, se zabývá ontogenezí řeči, vývojovými okruhy dítěte a možnostmi rozvoje dílčích složek osobnosti dítěte. Druhou část práce tvoří výzkumný projekt, který byl realizovaný kvantitativním způsobem pomocí nestandardizovaného …více
Abstract:
The thesis deals with a view of parents on communication skills of their preschool children. The work is divided into two parts. The first part, which contains theoretical, is engaged in development of speech, child developmental areas and possibilities of development of sub-components of the child's personality. The second part consists of a research project which was realized in a quantitative way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta