Romana ŠVANCAROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě

Nursing Process in Care of Patient after Stroke
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracování plánu ošetřovatelské péče u konkrétní pacientky po prodělané cévní mozkové příhodě. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zaměřuje na samotné rozdělení cévních mozkových příhod, rizikové faktory, klinické příznaky, diagnostiku a specifika terapií jednotlivých typů. Druhá …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to develop a plan of nursing care for a specific patient after a stroke. The bachelor thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter focuses on the distribution of stroke, risk factors, clinical symptoms, diagnosis and specifics of therapies of various types. The second chapter is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVANCAROVÁ, Romana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta