Theses 

Alternativní výživa u onkologických pacientů – Bc. Karolína Lukáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Dietitian

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Karolína Lukáčová

Bachelor's thesis

Alternativní výživa u onkologických pacientů

Alternative nutrition in cancer patients

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní výživy u onkologicky nemocných pacientů. V první části jsou popsány základy problematiky nádorových onemocnění a proces jejich vzniku. Další části této práce se pak věnují popisu výživy u těchto pacientů a také změnám metabolismu spojených s přítomností nádorového onemocnění. Následně jsou blíže popsány jednotlivé vybrané alternativní výživové směry a jejich vliv na zdraví a rizikové složky dané stravy. Jednotlivé kapitoly se věnují vegetariánství, veganství, makrobiotice, organické stravě, dietě dle krevních skupin a Breussově dietě. Cílem je vytvořit přehled rozličných alternativních výživových směrů a upozornit na možná pozitiva a negativa. V praktické části zaměřené na onkologické pacienty stravující se klasickým způsobem i ty stravující se alternativním způsobem jsou zpracovány jejich názory a znalosti ohledně výživy obecně i ohledně konkrétních alternativních výživových směrů.

Abstract: This bachelor’s thesis deals with the issues of alternative nutrition therapies among cancer patients. In the first part oncology diseases and process of its formation are described. The following parts of this thesis are then focused on description of nutrition in oncology patients and also on metabolism changes during cancer disease. Further description of chosen alternative nutrition ways with its influence on health and risk nutrients of the diet are followed by. Individual chapters are then focused on vegetarianism, veganism, macrobiotics, organic food, blood type diets and Breuss cancer cure diet. The aim is to establish a review of different alternative nutrition styles and highlight their potential positive and negative aspects. The practical part is focused on survey of knowledge and opinions about alternative nutrition styles and about nutrition in general of patients divided into groups in which they are consuming traditional way and those with alternative nutrition.

Kľúčové slová: onkologie, alternativní výživa, vegetariánství, veganství, makrobiotika, Breussova dieta, dieta dle krevních skupin, organická strava, oncology, alternative nutrition, vegetarianism, veganism, macrobiotics, Breuss cancer cure diet, blood type diet, organic food

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Krabáčová
  • Oponent: Mgr. Nikola Prokešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 07:19, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz