Mgr. Šárka Nygrýnová

Bakalářská práce

Pastiše v komiksech Sandman od Neila Gaimana

Postmodern pastiche in graphic novels Sandman by Neil Gaiman
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou souboru čtyř povídek grafického románu Krajina Snů od Neila Gaimana z hlediska intertextuality, aluzí a pastiší. První část práce objasňuje některé otázky postmodernismů, především jejich vznik a původ, odlišnosti od modernismu, základní rysy a charakteristiky. Druhá část se potom soustředí výhradně na vysvětlení a definování literárních prostředků intertextuality …více
Abstract:
The thesis deals with an analysis of a graphic novel issue The Dream Country by Neil Gaiman from the point of intertextuality and allusions. The first part of the thesis enlightens postmodernisms in terms of origin and history, differences from modernism, and the basic characteristics. The second part focuses predominantly on explanation and definition of literary devices intertextuality, pastiche …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma