Tomáš TINKA

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí staršího školního věku

Physical fitness and physical activity of children older school age
Anotace:
Ve starším školním věku se rozvíjí celá řada motorických schopností. První část výzkumné oblasti této bakalářská práce se zabývá zejména měřením tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku a porovnávání naměřených výsledků s populačními normami. Ve druhé části se práce orientuje na popis pohybové aktivity těchto dětí. Jako metodu pro měření tělesné zdatnosti se v této práci použila testová baterie …více
Abstract:
In the older school age, a wide spectrum of motor skills develops. The first section of the theoretical part particularly deals with the measurement of physical fitness of children of older school age, and subsequently, it compares their results with the standard of the population. The second part of the thesis aims at describing psychical activities of these children. As a measurement method, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Sebera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TINKA, Tomáš. Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí staršího školního věku. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta