Theses 

Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí staršího školního věku – Tomáš TINKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš TINKA

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí staršího školního věku

Physical fitness and physical activity of children older school age

Anotace: Ve starším školním věku se rozvíjí celá řada motorických schopností. První část výzkumné oblasti této bakalářská práce se zabývá zejména měřením tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku a porovnávání naměřených výsledků s populačními normami. Ve druhé části se práce orientuje na popis pohybové aktivity těchto dětí. Jako metodu pro měření tělesné zdatnosti se v této práci použila testová baterie UNIFITTEST (6-60) a pro popis pohybové aktivity záznamový arch. Hlavním cílem práce je tedy porovnat výsledky měření zkoumaného souboru s populačními normami a popsat pohybovou aktivitu těchto dětí. Výsledky motorických testů jsou celkově hodnoceny jako průměrné až podprůměrné v rámci populační normy, jelikož se tyto hodnoty vyskytly v celém testovaném souboru nejčastěji.

Abstract: In the older school age, a wide spectrum of motor skills develops. The first section of the theoretical part particularly deals with the measurement of physical fitness of children of older school age, and subsequently, it compares their results with the standard of the population. The second part of the thesis aims at describing psychical activities of these children. As a measurement method, the test battery UNIFITTEST (6-60) and a record sheet for the description of the psychical activity has been used. The main aim of this thesis is to compare the results of measurements of the examined subjects with the standard of the population, and to describe the physical activity of these children. The outcomes of the motor tests are generally evaluated as average to below-average within the standard of the population since these readings have occurred within the examined subjects most frequently.

Klíčová slova: Pohybová aktivita, starší školní věk, motorické testy, tělesná zdatnost, UNIFITTEST (6-60)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Sebera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49068 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TINKA, Tomáš. Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí staršího školního věku. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:53, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz