Bc. Jakub Vašíček

Diplomová práce

Spectramosaic: nástroj pro interaktivní vizuální analýzu spektroskopických dat z magnetické rezonance

Spectramosaic: an exploratory tool for the interactive visual analysis of magnetic resonance spectroscopy data
Anotace:
Spektroskopie magnetické rezonance (MRS) je metoda, která umožňuje neinvazivní analýzu chemického složení tkáně mozku. Dosud však nebyl k dispozici žádný vizualizační nástroj, který by umožnil interaktivní analýzu těchto dat včetně srovnání různých vzorků a zachycení variance v poměrech koncentrace metabolitů. Tímto problémem se zabýval výzkumný tým vedený Laurou Garrison na University of Bergen ve …více
Abstract:
Magnetic resonance spectroscopy is a promising method that allows a noninvasive analysis of the chemical environment of the brain. However, a visualization tool that would support an interactive visual analysis of such data, including comparison of different samples and capturing variance in ratios of tissue metabolites, was not available so far. Therefore, this problem was addressed by the research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika