Bc. Jakub Vašíček

Master's thesis

Spectramosaic: nástroj pro interaktivní vizuální analýzu spektroskopických dat z magnetické rezonance

Spectramosaic: an exploratory tool for the interactive visual analysis of magnetic resonance spectroscopy data
Abstract:
Spektroskopie magnetické rezonance (MRS) je metoda, která umožňuje neinvazivní analýzu chemického složení tkáně mozku. Dosud však nebyl k dispozici žádný vizualizační nástroj, který by umožnil interaktivní analýzu těchto dat včetně srovnání různých vzorků a zachycení variance v poměrech koncentrace metabolitů. Tímto problémem se zabýval výzkumný tým vedený Laurou Garrison na University of Bergen ve …more
Abstract:
Magnetic resonance spectroscopy is a promising method that allows a noninvasive analysis of the chemical environment of the brain. However, a visualization tool that would support an interactive visual analysis of such data, including comparison of different samples and capturing variance in ratios of tissue metabolites, was not available so far. Therefore, this problem was addressed by the research …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Graphics