Bc. Irena Hableová

Master's thesis

Léčba drogové závislosti v sociálním kontextu

Treatment of drug addiction in a social context
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá fungováním sociálních služeb v průběhu léčby drogové závislosti v psychiatrických nemocnicích a hledá odpověď na otázku, jak klient, který absolvoval léčbu a nyní abstinuje, s odstupem času hodnotí tuto sociální intervenci. Teoretická část se věnuje drogové závislosti, sociálním službám v oblasti drogové problematiky a rozebírá systém léčebné a resocializační péče pro závislé …viac
Abstract:
The thesis deals with functioning of social services during drug addiction treatment in psychiatric hospitals and seeks to answer the question of how a client who has undergone the treatment and sobers now evaluates with hindsight this social intervention. The theoretical part deals with drug addiction, social services in the field of drug issue and analyzes the system of medical and resocialization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2014
Zverejniť od: 25. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MUDr. Juraj Tkáč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hableová, Irena. Léčba drogové závislosti v sociálním kontextu. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe