Mgr. Adam Gajdoš

Disertační práce

Built on Bones: Ethnic Cleansing, Cultural Trauma and Solidarity - building in a Central-European Town

Built on Bones: Ethnic Cleansing, Cultural Trauma and Solidarity - building in a Central-European Town
Anotace:
Táto dizertácia analyzuje post-socialistické kultúry spomínania dotýkajúce sa kultúrnej traumy etnického čistenia v Košiciach, pričom si kladie otázku, nakoľko tieto prispievajú k obnove občianskej sféry (Alexander 2016). Hoci sa v rokoch 1938 až 1948 sa viac než polovica obyvateľov Košíc, mesta ležiaceho na etno-lingvistickej hranici, stala obeťou etnicky motivovaného prenasledovania, nútenej migrácie …více
Anotace:
dne diskutuje potenciál navrhovaného mestského Memoriálneho parku podporiť nápravu vojnou zapríčinenej diskontinuity. V závere práce sa opustená a zanedbaná ruina cintorína stáva scitlivujúcou metaforou pre prípady odloženého procesu kultúrnej traumy a pre príležitosti i riziká číhajúce na snahy budovať solidaritu skrze spomínanie na minulé utrpenie.
Abstract:
This dissertation analyzes post-socialist cultures of commemoration concerned with the cultural trauma of ethnic cleansing in Košice, Slovakia and explores their contribution to civil repair. Situated on an ethno-linguistic border, more than half of Košice’s population between 1938 and 1948 was subject to ethnic persecution, forced migration or genocide; the loss and suffering related to these events …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Andrej Findor, PhD., Mgr. Dagmar Kusá, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie

Práce na příbuzné téma