Bc. Ivana Holzbauerová

Diplomová práce

Mediální gramotnost středoškolských studentů: případová studie

Media literacy of grammar school students: case study
Anotace:
Diplomová práce se snaží změřit míru zpravodajské mediální gramotnosti studentů čtvrtých ročníků gymnázia. Jedná se o případovou studii, která zkoumá schopnosti adolescentů dekódovat audiovizuální a tištěný zpravodajský text. Práce se zaměřuje i na znalosti adolescentů o institucích zpravodajských médií a o jejich fungování, snaží se identifikovat souvislosti nízké a vysoké zpravodajské mediální gramotnosti …více
Abstract:
The thesis measures media literacy of grammar school students in their final year of study. It is a case study, examining the ability of adolescents to decode audiovisual and printed media texts. The thesis focuses on the adolescents’ knowledge of news media and the way they work. It attempts to identify the context of low and high media literacy and to find out whether media literacy can be predicted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií