Bc. Anna Alaxinová

Bachelor's thesis

Studium časoprostorových interakcí cytokininu a etylénu u Arabidopsis

Spatiotemporal crosstalk study of cytokinin and ethylene in Arabidopsis
Anotácia:
Rostlinné hormony přispívají k regulaci všech metabolických, adaptivních nebo vývojových procesů, které se odehrávají v průběhu života rostliny. Potřeba pochopit molekulární mechanismy v pozadí těchto hormonálních regulací vychází z rostoucího počtu dat o komplexních interakcích mezi hormony. Cytokinin a etylén jsou dva rostlinné hormony které vykazují kontrolu nad nesmírným množstvím vývojových procesů …viac
Abstract:
Plant hormones contribute to regulation of every metabolic, adaptive or developmental process that takes place during the plant life. The need to understand the molecular mechanisms behind the hormonal regulations results from growing evidence of complex crosstalk amongst phytohormones. Cytokinin and ethylene are two plant hormones that exhibit control over a tremendous amount of developmental processes …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta