Simona Peřinová

Bakalářská práce

Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů s tracheostomií

Percutaneous dilatation tracheotomy - nursery care of the respiratory passages of the patients with tracheotomy
Anotace:
Bakalářská práce na téma Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů s tracheostomií se ve své teoretické části zabývá vymezením pojmů punkční dilatační tracheostomie a konkrétními postupy péče o dýchací cesty v souladu s nejnovějšími poznatky a výzkumem doložitelným standardizovaným postupem odsávání, který patří mezi důležité manažerské kroky podporující vysokou …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis Percutaneous dilatation tracheotomy - nursery care of the respiratory passages of the patients with tracheotomy is dealing with the determination of the terms percutaneous dilatation tracheotomy and specific procedures of the treatment of the respiratory passages according to the most recent findings and research that can be proved by standardized procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Růžena Vitásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu